Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 158525
Đang online: 8
Video trường THPT Gò Đen
This div will be replaced by the JW Player.
Hình ảnh
Kết nạp Đảng viên mới: Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Thanh. Đồng chí Nguyễn Thị Suốt.
Xem tiếp
Hoạt động trải nghiệm, về nguồn và giáo dục địa phương Khối 10. THPTGò Đen. năm học 2023- 2024.
Xem tiếp
638188974387269184_Hướng dẫn sử dụng Cổng_DVCTT
Xem tiếp
PL_DM TTHC CAP TINH TRUC TUYEN_SO GDĐT
Xem tiếp
4240_SGDĐT-KTQLCL_20-12-2022_4 HD_So_chuyen truong
Xem tiếp
1657_SGDĐT-HCQT_06-06-2022_SGD_TB tiep nhan hs truc tuyen MD4
Xem tiếp
1657_SGDĐT-HCQT_06-06-2022_PL_DM TTHC CAP TINH TRUC TUYEN_SO GDĐT
Xem tiếp
V/v nâng cao tỷ lệ nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến
Xem tiếp
V/v hướng dẫn thực hiện quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023
Xem tiếp
Các tin khác